Geplaatst in Geen categorie

Wol tijdens de zomervakantie

Afgelopen zomervakantie waren wij de laatste week van de zomervakantie in de buurt van Bergerac.
Via instagram en Ravelry wist ik al dat daar diverse wolwinkels zaten maar er was er 1 die ik zeker weten wilde bezoeken: De wolwinkel avectroisfoisrien.

Gelukkig kreeg ik de hele familie mee en keken de meiden ook hun ogen uit. Het is geen grote wolwinkel maar het is een fijne winkel met schitterende bollen wol (waarvan ik er nu 2 in mijn bezit mag hebben!).

De etalage.. een plaatje is het niet
The shop window .. it is not a picture

Ik heb twee handgeverfde bollen gekocht van  squirrelsyarns. Ze zijn heerlijk zacht en schitterend geverfd!

Handgeverfde bollen wol van Squirrelsyarn
hand-painted wool from Squirrelsyarn

Kortom echt een bezoekje waard mocht je in de buurt zijn!

Last summer vacation we were in the neighborhood of Bergerac the last week of the summer vacation.
I already knew through instagram and Ravelry that there were several wool stores there, but there was one that I definitely wanted to visit: The wool store avectroisfoisrien

Fortunately, I brought the whole family and the girls also looked their eyes out. It is not a big wool store but it is a nice store with beautiful balls of wool (of which I can now have 2 in my possession!).

I have purchased two hand-painted spheres from squirrelsyarns . They are wonderfully soft and beautifully painted!

In short, really worth a visit if you are in the area!

Geplaatst in Geen categorie

New New New

Het is al een tijdje weer stil op mijn blog. Niet omdat ik niks maakte (zie mijn insta) maar vooral omdat ik geen zin had om te schrijven. En omdat de blog er qua uiterlijk niet naar mijn zin was.

Dus ik heb een beetje zitten puzzelen en een beetje zitten kijken wat wil ik met mijn blog, hoe wil ik het en wat moet er veranderen.

Sowieso wil ik mijn blog meer gaan gebruiken voor naast mijn haak en brei werken ook voor mijn andere passie lezen. en netflixen (twee hobby’s die goed te combineren zijn met het breien en haken). Ik zal van de boeken die ik luister/lees een kleine review maken. Misschien ook wel wat films en serie tips! Zo kunnen we misschien wat meer interactie creΓ«ren en tips met elkaar delen.

Qua uiterlijk was ik er snel uit. Het moest strakker maar met een knipoog. Daar ik gebruik maak van gratis WordPress en alles wat daar bij hoort heb ik alle thema’s doorgespit en vond ik degene die ik nu heb gekozen het leukste.

Daarnaast heb ik een hoop patronen in mijn hoofd. Nu voornamelijk sokken maar ook hier en daar een trui. Dit is nu voornamelijk breien maar misschien kan ik het ombuigen ook naar haakpatronen. Maar eerst maar leren ze uit te werken en in dat proces hoop ik jullie mee te nemen.

De blogberichtjes zelf zullen mogelijk wat korter zijn dan jullie normaal gewend zijn van mij. Misschien zelfs wel alleen een foto. Een voorbeeld blogster hiervan voor mij is Sofie van Fie bakt, haakt en breit!

Kortom een hoop veranderen die hopelijk te goede komen van de blog πŸ™‚

Laat me weten wat je er van vindt!

It has been quiet on my blog for a while. Not because I didn’t make anything (see my insta) but mainly because I didn’t feel like writing. And because the blog was not satisfactory in appearance.

So I did a little bit of puzzling and a little watching what do I want with my blog, how do I want it and what needs to change.

Anyway, I want to use my blog more for reading alongside my crochet and knitting also for my other passion. and netflixing (two hobbies that combine well with knitting and crochet). I will make a small review of the books I listen / read. Maybe also some movies and series tips! This way we can perhaps create more interaction and share tips with each other.

In terms of appearance, I was quickly out. It had to be tighter but with a wink. Since I use free WordPress and everything that goes with it, I have gone through all the themes and I found the one I have chosen the best.

In addition, I have a lot of patterns in mind. Now mainly socks, but also a sweater here and there. This is now mainly knitting but maybe I can also bend it to crochet patterns. But first they learn to work out and I hope to take you along in that process.

The blog posts themselves may be a bit shorter than you are used to from me. Maybe even just a photo. An example blogger of this for me is Sofie van Fie bakt, haakt en breit!

In short, a lot of changes that hopefully will benefit the blog πŸ™‚

Let me know what you think!

Geplaatst in Geen categorie

Meet the Maker #8 Je werkplek

Mijn werkplek is geen fancy plek waar alles netjes is gesorteerd met mooie kasten en dergelijke.
Mijn werkplek is een stoel in de woonkamer of de bank met een mand waarin een hoop tasjes liggen met projecten daarin.

My workplace is not a fancy place where everything is neatly sorted with beautiful cupboards and such.
My workplace is a chair in the living room or the couch with a basket in which are a lot of bags with projects in it.

Ik vind het heerlijk om lekker op de stoel/bank te zitten tv te kijken en dan aan een project te werken.

Mijn plekkie

I love to sit on the chair / couch and watch TV and then work on a project.

Verder lag mijn voorraad altijd op zolder maar daar ik er dan nog minder overzicht over had dan dat ik al had heb ik een hoop naar mijn moeder verhuisd. Zij heeft alles uitgesorteerd op soort en project en ik heb een wol aankoop verbod. (en dat lukt redelijk).

Furthermore, my stock was always in the attic but since I had less overview than I already had, I moved a lot to my mother. She sorted everything out by type and project and I have a wool purchase ban. (and that works reasonably well).

Thuis heb ik nu nog een aantal projecten liggen en vooral veel sokkenwol. Op het moment dat ik een project af heb pak ik het volgende project op en haal ik de wol bij mijn moeder. Daarnaast werkt zij ook veel vanuit mijn wol voorraad zodat het nu beetje bij beetje slinkt.

At home I still have a number of projects and especially a lot of sock wool. The moment I finish a project, I pick up the next project and get the wool from my mother. In addition, she also works a lot from my wool stock so that it is gradually shrinking.

Hoe ziet jouw werkplekje eruit? Net zoals ik lekker op de bank of echt georganiseerd?

What does your workplace look like? Just like me on the couch or really organized?

Geplaatst in Geen categorie

Meet the Maker #7 Het verhaal achter de naam van je site/blog

Het verhaal achter de naam van mijn site/blog.
Toen ik net begon met haken en hierover wilde bloggen noemde ik mezelf Athoekkies. Dit is een deel van mijn achternaam en het feit dat ik het wel vond klinken als een plaats @Hoekkies.. moest het eigenlijk zijn.

The story behind the name of my site / blog.
When I just started crocheting and wanted to blog about this, I called myself Athukkies. This is part of my last name and the fact that I thought it sounded like a place @Hoekkies .. it had to be.

Maar naarmate ik meer blogde en meer schreef en ook een eigen Etsy shop wilde vond ik het niet meer bij me passen. Ik ben toen gaan denken wat ik wel wilde iets wat bij mij past, naar mij verwijst maar ook wel grappig en leuk is.

But as I blogged and wrote more and also wanted my own Etsy shop, I didn’t think it would suit me anymore. I then started thinking what I wanted, something that suits me, refers to me but is also funny and fun.

Toen kwam ik op Little Dutch Craft Bird, of afgekort LDCB.
De naam is weer gebasseerd op mijn naam (mijn meisjes naam is Kievit), daarnaast ben ik niet al te groot (hahaha maar 1m63) en behoorlijk creatief met alles wat ik maar in mijn handen kan krijgen. Ook is het een beetje een verwijzing naar mijn twee meisjes die ik ook creativiteit probeer mee te geven in het dagelijks leven.

Then I came across Little Dutch Craft Bird, or LDCB for short.
The name is again based on my name (my girls name is Kievit), besides that I am not too tall (hahaha only 1m63) and quite creative with everything I can get in my hands. It is also a bit of a reference to my two girls that I also try to give creativity to in daily life.

Geplaatst in Geen categorie

Ontmoet de maker #6 Hoe heb je het geleerd?

Hoe heb je het geleerd.. Dat is al heel lang geleden of het lijkt heel lang geleden.

How did you learn it? That was a long time ago or it seems a long time ago.

Zowel breien als haken heb ik geleerd van zowel mijn oma als mijn moeder. Mijn oma heeft me leren breien toen ik een jaar of 7/8 was en mijn moeder heeft dat gefinetuned. Ik zie me nog in mijn herinneringen zitten op de bank met mijn moeder of oma en zo stap voor stap leren breien. Dit was nog op de “ouderwetse” manier met lange naalden en omslaan. Jammer genoeg zijn hier geen foto’s van.
Pas sinds 1 jaar kan ik nu een beetje continentaal breien en dan eigenlijk ook alleen maar recht.. Averechts lukt me nog steeds niet en staat op de lijst om te leren. Ook het continentaal breien heb ik geleerd via You Tube. Er zijn gelukkig heel veel filmpjes die je diverse methodes laten zien.

I learned both knitting and crochet from both my grandmother and my mother. My grandmother taught me to knit when I was 7 or 8 years old and my mother fine-tuned that. I can still see myself in my memories on the couch with my mother or grandmother and learn to knit step by step. This was still in the “old-fashioned” way with long needles and turn-ups. Unfortunately there are no pictures of this.
Only since 1 year can I now do a little continental knitting and then actually only straight .. On the other hand, I still don’t succeed and is on the list to learn. I also learned continental knitting through You Tube. Fortunately, there are many videos that show you various methods.

Het haken heb ik pas op latere leeftijd geleerd ik denk nu een jaar of 10 geleden. En dit heb ik met behulp van mijn moeder een You Tube geleerd. Het begon allemaal met Amigurumi en later ook met sjaals en dergelijke. Maar het meeste heb ik geleerd door naar You Tube te kijken en gewoon te proberen. Niet echt heel spannend hahaaha

I only learned to crochet at a later age, I think about 10 years ago. And I learned a You Tube with the help of my mother. It all started with Amigurumi and later also with scarves and such. But I learned most by watching You Tube and just trying. Not really exciting hahaaha

En hoe heb jij leren breien / haken? Wie heeft het jou geleerd of heb je het ook voor een groot deel zoals ik via You Tube en gewoon doen en proberen?

And how did you learn to knit / crochet? Who taught it to you or do you also get it largely like me through You Tube and just do and try?

Geplaatst in 2018, Alize gold cotton batik, Geen categorie, haken

Sleeping Reindeer

Begin dit jaar (2018) mocht ik voor Carmen Jorissen van Newleafdesigns.nl een leuk rendier testen. We moesten het een poosje stilhouden maar nu eindelijk kan ik hem laten zien. Het patroon kan je vinden in de nieuwe Scheepjes Yarn Folk.

At the beginning of this year (2018) I was allowed to test a nice reindeer for Carmen Jorissen from Newleafdesignshttps://newleafdesigns.nl/.nl. We had to keep it quiet for a while, but now I can finally show it to you. The pattern can be found in the new Scheepjes Yarn Folk.

Zoals je kunt zien is hij ingepikt door mijn jongste dochter :).

As you can see, he was taken by my youngest daughter :).

Geplaatst in Geen categorie

KreaDoe

Begin november is het de tijd van het jaar. Waar iedere hobbyist naar uitkijkt. Het is de tijd van de KreaDoe Benelux grootste hobbybeurs.

En dit jaar ging ik weer heen! Niet 1x maar 2x!!!

De donderdagmiddag was ik bij Echtstudio om te laten zien hoe je sokken breit op satΓ© stokjes πŸ™‚ nee bamboe stokjes aan de hand van het Soxxbook. Het was een gezellig middag en wat heb ik veel dames gezien en gesproken en wat zijn Sandra en Yvonne heerlijke gezellige dames.

In early November it is the time of the year. What every one looks forward to. It is the time of the KreaDoe, Benelux largest hobby fair.

And this year I went again! Not 1x but 2x !!!

Thursday afternoon I was at Echtstudio to show how you knit socks on satay sticks πŸ™‚ no bamboo sticks on the basis of the Soxxbook. It was a nice afternoon and what have I seen and spoken to many ladies and what are Sandra and Yvonne deliciously pleasant ladies.

Hier zat ik heerlijk bij de kassa dichtbij Yvonne.

Here I was wonderful at the box office near Yvonne.

Op zondag ging ik samen met mijn moeder en 2 dochters. Wat een heerlijkheid is het als je het creatieve door kan geven aan je kinderen.

On Sunday I went with my mother and 2 daughters. What a glory it is when you can pass on the creative to your children.

Zo hebben ze heerlijk zitten kleien bij Fimo.

That way they have a nice sitting clay at Fimo.

Hebben ze beide schitterende diamond paintings mee genomen.

They have both taken beautiful diamond paintings.

En heeft de oudste geprobeerd te pixel arten (niet haar ding).

And the oldest has tried to pixel arten (not her thing).

Daarnaast lekker gekleurd en gesprongen op het kidsplein.

In addition, nice colored and jumped on the kidsplein.

De meiden waren ook zeer onder de indruk van de eenhoorn van Tessa van Riet! Wat een supermooie knuffeldeken.

The girls were also very impressed by the unicorn of Tessa van Riet! What a super cute cuddle blanket.

En ik heb natuurlijk heerlijk geshopt. Als je me volgt op instagram heb je het al voorbij zien komen maar hieronder nog even een opsomming van mijn aankopen πŸ™‚

And of course I have shopped wonderfully. If you follow me on instagram you have already seen it coming but here is a summary of my purchases πŸ™‚

Een heerlijke geslaagde dag! Volgend jaar gaan we weer!

A wonderful successful day! We will be back next year!

Geplaatst in 2018, breien, Geen categorie

Olive’s Chunky Lace

Via Lili van Sticks and cups kwam ik bij een hele leuke ontwerpster uit: Pernille Larsen. Een Deense ontwerpster die op te vinden is als Knitforolive.

Lili maakte voor haar dochtertje de Olive’s Chunky Lace (zie hier) en deze vond ik zo leuk dat ik hem aan mijn dames liet zien. Beide waren enthousiast en hadden hun voorkeur voor kleur.

Rood en roze.

By Lili from Sticks and cups I came across a very nice designer: Pernille Larsen. A Danish designer who can be found as Knitforolive.

Lili made the Olive’s Chunky Lace for her daughter (see here) and I liked it so much that I showed it to my ladies. Both were enthusiastic and preferred color:

Red and pink.

Dus ging ik aan de slag en wat een mooi en fijn patroon.

Ik maakte het met Drops Big Merino.

(Houd er rekening mee dat deze wol nog enorm groeit… iets waar ik na het wassen en blokken achterkwam).

So I went to work and what a nice and fine pattern.

I made it with Drops Big Merino.

(Please note that this wool is still growing enormously … something I found after washing and blocks).

De dames zijn blij en hebben ieder een warme lekkere trui.

The ladies are happy and each have a warm and tasty sweater.

Geplaatst in 2018, Geen categorie, haken, traktatie, verjaardag

Traktatie dochter

Binnenkort wordt dochterlief al weer 4 en ja dan moet er getrakteerd worden op het kinderdagverblijf.

Voor de oudste haakte ik toentertijd allemaal dikkie dik portemonneetjes en dan kan je bij je jongste natuurlijk niet achterblijven. Alleen wat ga je maken en hoeveel.. nu kwam net op dat moment de Lidl met zijn Groeten en Fruit poppetjes aanzetten. En Mrs. Hooked speelde daar mooi op in!

Maar ja 12 van de die groentjes en fruitjes maken in diverse kleuren, soorten en maten… gelukkig sprong oma in! Zij vond het leuk om te doen en heeft zo de gehele familie groenten/fruit gemaakt.

Zijn het geen plaatjes!

Soon daughter will be 4 and yes then there must be treated at the daycare.

For the eldest I hooked all those thick wallets at the time and then you can not stay behind with your youngest. Just what are you going to make and how many .. Now, at that moment, the Lidl with his Greetings and Fruit put on dolls. And Mrs. Hooked responded nicely to that!

But yeah 12 of the vegetables and fruit in different colors, types and sizes … happily jump in grandmother! She liked to do so and made the entire family vegetables / fruit.

Arent they beautifull!

Maar ja alleen een knuffeltje is nog geen traktatie alleen. Dus moet er wat lekkers bij. Een hengeltje van soepstengel, een draadje van snoepveter en een iets om op te vissen: rozijntjes…

Zo ontstond een mandje vol met allerlei lekkers!

De kinderen vonden ze geweldig (de leidsters ook) en ik ben blij dat iedereen het leuk vond!

But yes, only a cuddly toy is not a treat alone. So there must be some goodies. A rod of soupstick, a string of candy lace and a bit of fishing: raisins …

This created a basket full of all kinds of goodies!

The kids loved them (the leaders too) and I’m glad everyone liked it!

Geplaatst in 2018, breien, Geen categorie, verjaardag

Verjaardag

Bijna een maand geleden alweer was mijn verjaardag… en ik ben er helemaal vergeten over te schrijven. Nou ja nu is er ook niet heel veel over te schrijven :).

Afgelopen 24 september was de dag dat ik al weer 34 kaarsjes mocht uitblazen. Dit vierde ik niet heel uitgebreid maar zoals altijd op mijn werk en ook thuis met het gezin.

Van mijn meiden kreeg ik een schitterende bos bloemen en veel knutsels en knipsels πŸ™‚ en op mijn werk kreeg ik mijn eigen verlanglijstje πŸ™‚

Ieder jaar weer mag ik voor een x bedrag een lijstje aanleveren en dan gaan mijn collega’s aan de slag!

En dit jaar was het lijstje behoorlijk lang, al zeg ik het zelf…

Zo wilde ik heel graag de knitpro Zings uitproberen..

Wilde ik het Soxxbook, Jules en Julie 3 en Geefbeestjes en omdat ik ook nog een kadobon van Bol.com kreeg heb ik ook nog Box, bed en buggyspeeltjes haken besteld πŸ™‚

Almost a month ago my birthday was already … and I forgot to write about it. Well, now there is not much to write about :).

Last 24 September was the day I was allowed to blow out 34 more candles. I did not celebrate this very extensively, but as always at work and also at home with my family.

From my girls I got a beautiful bunch of flowers and lots of knutsels and clippings πŸ™‚ and at work I got my own wish list πŸ™‚

Every year I can supply a list for an x amount and then my colleagues get to work!

And this year the list was pretty long, even if I say so myself …

This is how I really wanted to try the knitpro Zings.

I wanted the Soxxbook, Jules and Julie 3 and Geefbeestjes and because I also got a gift voucher from Bol.com I also ordered Box, bed and buggy toys πŸ™‚

IMG_1258

En dit heb ik dus allemaal ook gekregen!

Is het geen feestje?!

Liefs!

And so I have all this!

Is not it a party ?!

Love!